Младежки обмен Seven Notes, One Future в Загреб, Хърватия

Какво: Младежки обмен по програма Еразъм+
Кога:   04 юли - 15 юли 2024г.
Къде: Загреб, Хърватия
Кой може да участва:  4 младежи на възраст между 18 и 30 годишна възраст и 1 групов лидер (18+)

ВАЖНО! Преди провеждането на младежкия обмен ще бъде проведена предварителна среща на груповите лидери (+1 участник) с цел запознанство и предварително запознаване с темата. 
Предварителната среща ще се проведе от 13-16-и юни 2024 г. 

Присъствието на груповият лидер е задължително! 

"Seven Notes, One Future" е международен проект на два етапа, който събира 25 млади хора от 5 държави (Хърватия, Чехия, Италия, Румъния и България). 

Цели и на проекта: 
-  Младите музиканти и певци да се запознаят със записването на музика, съвместното писане на песни и изпълнението на живо;
- Да им се даде възможност да се изразяват свободно с помощта на музиката.
- Да оставят гласа си да бъде чут без никакъв филтър от страна на възрастните;
- Да изследват неравенството, стереотипите и предразсъдъците за различните поколения;
- Да подчертаят значението на диалога между поколенията над възрастовия подход.

Чрез проекта и чрез сътрудничеството на 25 млади хора ще бъде създаден осезаем резултат - музикален албум. Заедно в творческия процес те ще говорят за себе си и ще влияят на обществото, противопоставяйки се на възрастните и на епохата. Важно! За да участвате в проекта е нужно да имате музикален опит, дори и на любителско ниво.

Бюджет за пътуващи от България:  320 евро със зелено пътуване (пътуване, при което за основната част от пътуването се използват транспортни средства с ниски емисии, като например автобус, влак или съвместно ползване на автомобил)

Участниците ще бъдат настанени в двойни стаи, разделени по пол, в Загреб, Hostel Ravnice. 

Важно за всички желаещи да участват: 
административни разходи свързани с организирането на пътуването
1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2. След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро, преди заминаване. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 

За да кандидатствате, моля, попълнете регистрационната форма тук

За повече информация, изтеглете информационният пакет за проекта тук: